Βιώσιμη ανάπτυξη

Η περιβαλλοντική αειφορία
και η κοινωνική ευθύνη, δεν είναι επιλογή
αλλά αναγκαιότητα.
- CEO Mare Magnum

Farmed fish in a sustainable fashion

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεύθυνη εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Είμαστε περήφανοι για τις διαδικασίες ιχθυοπαραγωγής που ακολουθούμε καθώς και για το σεβασμό και την εκτίμηση με τα οποία αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας.

Από τα πρότυπα υγιεινής μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο και την περιβαλλοντική ευθύνη διασφαλίζουμε την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις απαραίτητες πιστοποιημένες διαδικασίες. Στόχος μας η προμήθεια της αγοράς με βιώσιμα και υψηλής ποιότητας ψάρια.

Mare Magnum adopts the GLOBAL G.A.P label so as to assure the clients for its ethical standards.

The GLOBAL G.A.P. Aquaculture Standard sets strict criteria for:
• Legal compliance
• Food safety
• Workers’ occupational health & safety
• GLOBAL G.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP)
• Animal welfare
• Environmental and ecological care

For more information visit the GLOBAL G.A.P website: www.globalgap.org.

Global G.A.P. label

Η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναγκαιότητα, όχι απλή επιλογή. Η υπεύθυνη χρήση των πόρων και η δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος καλύτερο για όλους. 

LOGO VDTUEV EN ISO 9001 : 2015 - sustainability
GIC HACCP Logo with Cert No. - Sustainability
GIC ISO22k:2018 - Sustainability