Προϊόντα

Φρέσκα ψάρια
ιχθυοτροφείου
υψηλής ποιότητας
από την Ελλάδα.
Η ιχθυοπαραγωγική
διαδικασία στα καλύτερά της!

four fresh farmed sea breams on a white plate

Η Mare Magnum διανέμει ποικιλία ψαριών υψηλής ποιότητας και ελληνικής προέλευσης στην τοπική αγορά αλλά και το εξωτερικό όλο το χρόνο. Πληθώρα επιλογών σε βάρος, επεξεργασία αλλά και συσκευασία είναι διαθέσιμες ώστε να καλυφθούν και οι πιο απαιτητικές ανάγκες. 

Ακολουθώντας πάντα τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες για την αειφόρο ανάπτυξη της ιχθυοπαραγωγής και την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος, μπορούμε να εγγυηθούμε την παροχή φρέσκων, ποιοτικών, ελληνικών ψαριών ιχθυοτροφείου όλον το χρόνο.